Tule vapaaehtoiseksi!

Ilmoittaudun vapaaehtoiseksi MLL:n toimintaan tai puuharyhmän postituslistalle

*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Tule vapaaehtoiseksi

 

 

Monia mahdollisuuksia vapaaehtoisille 

Mannerheimin Lastensuojeluliitossa on mahdollista tehdä monenlaista vapaaehtoistyötä ympäri Suomen. 

MLL:n vapaaehtoisena voit

  • luoda lapsille ja perheille aktiivista toimintaa ja erilaisia virikkeitä kerhon ohjaajana, Kylämummina tai -vaarina, tapahtumien järjestäjänä tai Terhokerhon ohjaajana 
  • auttaa ohjaajana ylläpitämään perhekahvilaa, jossa pienten lasten vanhemmat voivat tavata, ja tutustua ja jakaa  iloja ja huolia 
  • kuunnella ja tukea lapsia ja nuoria Lasten ja nuorten puhelimen päivystäjänä  
  • rakentaa yläkouluihin hyvää kouluhenkeä tukioppilaana 
  • vaikuttaa paikkakuntasi lapsiperheitä koskevaan päätöksentekoon sekä ympäristösi elämään ja hyvinvointiin
  • tukea vanhempia kasvatuksen pulmissa Vanhempainpuhelimen päivystäjänä 
  • helpottaa lapsiperheiden ja vanhempien arkea vertaisryhmän ohjaajana, perhekummina tai maahanmuuttajaäidin ystävänä 

Esimerkkejä vapaaehtoistyöstä MLL:n keskusjärjestössä, piireissä ja paikallisyhdistyksissä. Vapaaehtoistoiminnan muodot vaihtelevat paikkakunnittain, joihinkin voi osallistua lyhytaikaisesti, toisiin vaaditaan koulutus ja pidempi sitoutuminen.

MLL:lla on 557 paikallisyhdistystä, joilla on 87 951 jäsentä (2014). Yhdistyksissä toimii yli 8 000 aktiivista vapaaehtoista, jotka tekevät vuosittain yli 200 000 tuntia vapaaehtoistyötä järjestämällä mm. kerhoja ja ylläpitämällä perhekahviloita. 

Heidän lisäkseen MLL:ssa toimii 14 000 tukioppilasta, jotka edistävät kouluissaan hyvää kouluhenkeä sekä 288 päivystäjää, jotka vastaavat auttavissa puhelimissa vuosittain lähes 30 000 puheluun ja nettikirjeeseen.  

Yhteenä kaikki MLL:n vapaaehtoiset tekevät yli miljoona tuntia vapaaehtoistyötä vuodessa.

 

 

 

Lasten harrastus- ja kerhotoiminta

MLL:n paikallisyhdistykset ja piirit järjestävät lapsille mm. muskari-, liikunta- ja kuvataidekerhoja. Kerhoihin osallistuu vuosittain noin 13 000 lasta. Osa MLL:n kerhojen ohjaajista toimii vapaaehtoisesti, osa saa yhdistykseltä korvausta. MLL:n piirit ja keskusjärjestö järjestävät kerhonohjaajille koulutusta ja kehittämispäiviä.  Lyhytaikaista vapaaehtoistyötä voi tehdä toimimalla kerhojen apuohjaajana.

 

 

Vertaisryhmät

MLL:n yhdistykset järjestävät vanhemmille erilaisia vertaisryhmiä. Ryhmiä järjestetään osallistujien tarpeiden mukaan ja ohjaajat toimivat vapaaehtoisesti. Myös isille järjestetään omia ryhmiä. MLL:n piirit ja keskusjärjestö järjestävät ohjaajille koulutusta ja kehittämispäiviä. Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat vertaisryhmänohjaajakoulutus, jatkokoulutus ja vertaisopintoryhmät. Ohjaajille tarjotaan vuosittain koulutus- ja kehittämispäiviä yhdessä piirien kanssa.  Vertaisryhmissä voi toimia myös kertaluontoisesti asiantuntijana.

 

 

Kylämummi- ja vaaritoiminta

MLL:n piirit ja eräät paikallisyhdistykset  kylämummi- ja -vaaritoimintaa. Kylämummit ja vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka vierailevat perhekahviloissa, kirjastojen lastenosastolla, sairaaloissa ja päiväkodeissa.  Kylämummit ja -vaarit voivat esimerkiksi  lukea lapsille kirjoja, tehdä heidän kanssaan lämpimiä voileipiä tai järjestää heille luontorasteja. Tärkeintä on kuitenkin läsnäolo, kuunteleminen, tukeminen ja rohkaiseminen. Kylämummeille ja vaareille järjestetään yhteisiä tapaamisia ja heitä autetaan tarvittaessa toiminnan suunnittelussa.

 

 

 

Perhekahvilat

MLL:n paikallisyhdistykset ja piirit ylläpitävät n. 430 perhekahvilaa. Perhekahvila kokoontuu useimmiten kerran viikossa ja vetäjänä toimii vapaaehtoinen, vapaaehtoispari tai vapaaehtoisista koostuva perhekahvilatiimi. Ohjelma perustuu osallistujien tarpeisiin ja toiveisiin. MLL:lla on koulutusmalli perhekahvilan vastuuhenkilöille, johon kuuluu 4 osaa, perehdytys , peruskoulutus, vuosittain järjestettävä jatkokoulutus sekä perhekahvilatreffit.

Perhekahvilatoimintaan voi osallistua myös lyhytaikaisesti olemalla vain läsnä ja tarjoamalla ylimääräisen sylin ja korvat, auttamalla tarjoiluissa ja muissa järjestelyissä, suunnittelemalla ja ohjaamalla laulu-, loru ja leikkihetkiä sekä kertaluontoisesti asiantuntijana.
 

 

 

Kevätilo-keräys

Kevätilo-keräys on MLL:n vuosittainen, koko liiton yhteinen keräys. Kevään keräys alkaa 1.4.2015. Keräyksen tuotto käytetään MLL:n paikallisyhdistysten työhön. Kukin paikallisyhdistys nimeää oman keräyskohteensa.

Kevätilokeräykseen voi osallistua lipaskerääjänä. Tiedustele lähimmästä yhdistyksestä mahdollisuuksista toimia lipaskerääjänä.

 

 

 

Mahdollisuuksia nuorille

  • kuka tahansa nuori voi tarjota tekstejä, videoita yms julkaistavaksi Nuortennettiin
  • koulutuksen kautta nuoret voivat toimia verkkotukioppilaana eli verkk@rina
  • Melkein jokaisessa yläkoulussa on tukioppilastoimintaa. Hakuprosessi ja valintakriteerit vaihtelevat koulukohtaisesti

 

 

Paikallisyhdistyksissä myös muuta vapaehtoistyötä

Paikallisyhdistyksissä tehdään lisäksi paljon muuta vapaaehtoistyötä, kuten järjestetään tempauksia, leirejä ja retkiä. Tiedustele lähimmästä paikallisyhdistyksestäsi mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.